دوره های آموزشی عکاسی

دوره های آموزشی عکاسی

هنر عکاسی سینمایی در شکار لحظه‌های آشکار فیلم قرار گرفته شده است . عکاسی سینمایی همان‌ ‌طور که در هنگام کار صحنه انجام می‌ شود، در مراحل ساخت و پشت صحنه نیز تهیه می شود .
عکاسی سینمایی همان طور که به صورت تجاری و درآمد زایی مورد استفاده قرار می گیرد، در مراحل ساخت فیلم نیز کمک بسیاری به فیلم سازان می کند .

دوره آموزش عکاسی در این آموزشگاه در چهار ماه به صورت هفته ای یک جلسه دو ساعته برگزار می گردد.
شرح درس عکاسی
آموزش عکاسی مدلینگ/پرتره/تبلیغات/صنعتی/معماری/مستند/نرم افزار فتوشاپ/ادیت/رتوش عکس/عکاسی سینمایی/تلویزیونی/نورپردازی و…