کارگاه تئاتر

کارگاه تئاتر

 عنوان دوره:  کارگاه تئاتر
 مدرس:  سعید داخ
  تعداد کل جلسات:  30 جلسه
  تعداد جلسات در هفته:  دو جلسه - پنج شنبه و جمعه
 مدت زمان هر جلسه:  3 ساعت
 زمان برگزاری:  زمستان 1401
 محدودیت سنی:  بالای 18 سال
توضیحات:

 ....