دوره آموزشی سخنوری و زبان بدن

دوره آموزشی سخنوری و زبان بدن

 عنوان دوره: دوره آموزشی سخنوری و زبان بدن
 مدرس:  سعید داخ
  تعداد کل جلسات: 10 جلسه
  تعداد جلسات در هفته:  یک جلسه - جمعه ها
 مدت زمان هر جلسه:  3 ساعت
 زمان برگزاری:  زمستان 1401
 محدودیت سنی:  بالای 18 سال
توضیحات:

 ....