کارگاه یک روزه ایده تا اجرا

کارگاه یک روزه ایده تا اجرا

۱۴۰۰/۰۳/۰۸

 عنوان دوره:  کارگاه یک روزه ایده تا اجرا
 مدرس: حسین سهیلی زاده
  تعداد کل جلسات:  یک جلسه
 مدت زمان هر جلسه:  4 ساعت
 زمان برگزاری:

 29 فروردین 1400
 30 فروردین 1400

 محدودیت سنی:  ندارد
توضیحات: