دوره های آموزش بازیگری

دوره های آموزش بازیگری

انواع مختلف بازیگری وجود دارد: تئاتر، تلویزیون و سینما. برای اکثر افرادی که در این صنعت نیستند، درک تفاوت انواع مختلف بازیگری می تواند گیج کننده باشد. علاوه بر آن، آموزش چگونگی بازی کردن در مقابل یک دوربین یا سه دوربین می تواند یک بازیگر مبتدی را دستپاچه نماید.
وقتی یک بازیگر قرار است در مقابل دوربین یک فیلم قرار بگیرد، معمولاً بزرگترین چالش آماده شدن از نظر عاطفی برای نقش مورد نظر است. از این رو، اولین مرتبه قرار گرفتن بازیگر در مقابل دوربین، بسیار استرس زا است زیرا که تمایل دارد بهترین عملکرد خود را ارائه دهد. 
در این مجموعه تلاش بر این است تا با آموزش اصولی و همه جانبه، بازیگران دانش آموخته بتوانند بهترین عملکرد را در آثار خود ارائه دهند.

دوره های آموزش بازیگری این مجموعه در دو مرحله بازیگری مقدماتی و بازیگری حرفه ای تدوین شده است؛

1- بازیگری مقدماتی:

طول این دوره دو ماه هفته ای یک روز می باشد.

2- بازیگری حرفه ای:

(تذکر مهم :شرط ورود به دوره بازیگری حرفه ای گذراندن دوره مقدماتی است)
  شرایط این دوره متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.